Swiss Contribution logo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss contribution to the enlarged European Union

FOTOWOLTAIKA
ZAMEK NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA
FARMA PRZY ZAMKU
FOTOWOLTAIKA NA DACHU
BASEN NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA NA ŚCIANACH
BASEN NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA
DOM KULTURY W OCHMANOWIE
KOLEKTORY SŁONECZNE
MKS PUSZCZA
Wielkość tekstu:

Głównym celem projektu ,,instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych" było spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez sukcesywna redukcje niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, zmniejszenie różnic społeczna gospodarczych pomiędzy Polską,a bardziej zaawansowanymi państwami UE, zmniejszenie różnic na obszarze Polski pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się regionami, a słabo rozwiniętym obszarem peryferyjnym tzw. obszarem koncentracji geograficznej. Projekt realizowany jest w ramach Celu 2 Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zmierzającego do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji W szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej.

W ramach projektu realizowane były działania z zakresu odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych W Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina, Miechów, Myślenice oraz Zabierzów. W ramach projektu 4058 domów prywatnych i 32 obiekty użyteczności publicznej wyposażono W kolektory słoneczne. 20 obiektów użyteczności publicznej w systemy fotowoltaiczne. Przeprowadzono termomodernizacje 40 budynków gminnych. Zamontowano oświetlenie ledowe w 18 budynkach użyteczności publicznej oraz 400 lamp oświetlenia ulicznego. Zainstalowano 9 pomp ciepła Nakłady na realizacje projektu wynoszą 86 mln złotych, z czego dofinansowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 64,51%.

Rezultatem projektu jest znaczna redukcja emisji szkodliwych produktów spalania o następujące wartości:

 

CO2 — 5000[ton/rok],

CO — 100 [t/rok],

S02 — 32 [t/rok],

NOx — 4,1 [t/rok],

Pył zawieszony — 57,9 [t/rok],

Redukcja zużycia paliw kopalnych — 1920 [ton/rok]

Wzrost oszczędność w zużyciu energii — 52 468,71 GJ/rok

 

Liderem projektu jest gmina Niepołomice. W ramach realizacji zadania na terenie gminy zamontowano 660 instalacji solarnych na budynkach prywatnych, 15 budynków użyteczności publicznej poddano gruntownej termomodernizacji. Gminne domy kultury, szkoły, strażnice ochotniczych straży pożarnych zostały wyposażone W układy fotowoltaiczne podobnie jak kryta pływalnia w Niepołomicach. Wizytówką miasta jest Zamek Królewski, w jego pobliżu, na terenie historycznych Ogrodów Królowej Bony powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy 150 kWp. Tereny przyzamcza zostały oświetlone Lampami LED.

 

 

Zdjęcęcia z konferencji z zakończenia Projektu Solarnego

 

 

Podsumowanie projektu solarnego

 

 

Wizyt 75475