Swiss Contribution logo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss contribution to the enlarged European Union

FOTOWOLTAIKA
ZAMEK NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA
FARMA PRZY ZAMKU
FOTOWOLTAIKA NA DACHU
BASEN NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA NA ŚCIANACH
BASEN NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA
DOM KULTURY W OCHMANOWIE
KOLEKTORY SŁONECZNE
MKS PUSZCZA
Wielkość tekstu:

Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym na wykonanie audytu energetycznego w budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy

z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

 

Formularz oferty AUDYTY

Do pobrania

Zapytanie ofertowe AUDYTY KIK41

Do pobrania

Lista Obiektów przeznaczonych do Audytu

Do pobrania

 

Odpowiedzi na pytania:

1. W ilu i których budynkach wymagany jest audyt oświetlenia?

ad1. Gmina Niepołomice - wszstkie obiekty

Gmina Skawina - ZSP w Radziszowie -

 

2. Czy obliczenie efektu ekologicznego obejmuje tylko emisję CO2?

ad2. TAK - tylko emisja CO2

 

3. Czy zleceniodawca zapewni ze swojej strony jedną osobę odpowiedzialną za kompleksowe zgromadzenie i bieżące uzupełnianie ( w przypadku braku) potrzebnej dokumentacji technicznej dla poszczególnych obiektów?

ad3. TAK - w każdej gminie jest przypisana osoba - jednak nie wszytskie obiekty posiadają dokumentacje techniczną

 

4. W ilu egzemplarzach (dla pojedynczego budynku) należy sporządzić audyt?

ad4. Dwie wersje papierowe i dwie elektroniczne

 

5. W jakiej formie wymagane jest potwierdzenie wykonanych w ostatnich latach audytów- czy wystarczy oświadczenie z podaniem rodzajów budynków oraz nazwy i adresu zleceniodawców?

ad5. ośwaidczenie, lub referencje wykonanych audytów

 

 

 

 

Wizyt 75208