Swiss Contribution logo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss contribution to the enlarged European Union

FOTOWOLTAIKA
ZAMEK NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA
FARMA PRZY ZAMKU
FOTOWOLTAIKA NA DACHU
BASEN NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA NA ŚCIANACH
BASEN NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA
DOM KULTURY W OCHMANOWIE
KOLEKTORY SŁONECZNE
MKS PUSZCZA

Na terenie Miasta i Gminy Niepołomice jest przeprowadana inwentaryzacjia zestawów solarnych. W związku z tym Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach prosi mieszkańców o udospępnienie komisji inwentaryzacyjnej pomieszczeń gdzie jest zamontowana instalacja.

W razie pytań prosimy o kontakt

z Referatem Energii Odnawialnej i Gospodarki Komunalnej w Niepołomicach:

12 250 94 51

12 250 94 52

Szanowni Państwo,

w związku z zapytaniami Beneficjentów dotyczącymi postępowania z instalacjami solarnymi w czasie burzy, informujemy że podczas pojawiania się wyładowań atmosferycznych zaleca się wypiąć urządzenia z zasilania elektrycznego (wyciągnąć z gniazdek wtyczki regulatora, anody, grzałki elektrycznej). 
Po ustaniu burzy należy wszystkie wtyczki włożyć w poprzednie gniazda. Urządzenia rozpoczną pracę bez dodatkowych czynności.

Gmina Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13, 23-005 Niepołomice zamierza zlecić wykonanie tablic informacyjnych w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiotem zamówienia jest:

Projekt, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Głównym celem projektu ,,instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych" było spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez sukcesywna redukcje niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, zmniejszenie różnic społeczna gospodarczych pomiędzy Polską,a bardziej zaawansowanymi państwami UE, zmniejszenie różnic na obszarze Polski pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się regionami, a słabo rozwiniętym obszarem peryferyjnym tzw. obszarem koncentracji geograficznej. Projekt realizowany jest w ramach Celu 2 Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zmierzającego do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji W szczególności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych substancji poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej.

Czytaj więcej: PODSUMOWANIE PROJEKTU SOLARNEGO

Gmina Niepołomice z siedzibą w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13, 23-005 Niepołomice zamierza nabyć kamerę termowizyjną w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup kamery termowizyjnej 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

INFORMACJA Z DNIA 6 MARCA 2017 R.

Wizyt 75475