Swiss Contribution logo

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss contribution to the enlarged European Union

FOTOWOLTAIKA
ZAMEK NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA
FARMA PRZY ZAMKU
FOTOWOLTAIKA NA DACHU
BASEN NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA NA ŚCIANACH
BASEN NIEPOŁOMICE
FOTOWOLTAIKA
DOM KULTURY W OCHMANOWIE
KOLEKTORY SŁONECZNE
MKS PUSZCZA
Wielkość tekstu:

Cel ogólny projektu:

 

Poprawa warunków zdrowotnych i życia całej populacji w danym regionie; poprawa stanu środowiska, szczególnie w odniesieniu do jakości powietrza w danym regionie.

 

Cel ogólny wynika z następujących przesłanek społecznych:

-  realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną w zakresie ochrony   środowiska i polepszenia jakości życia, na którą ma wpływ między innymi czystość   powietrza;

-  wsparcie procesu dywersyfikacji źródeł energii w kierunku zwiększania udziału   odnawialnych źródeł energii w globalnej produkcji energii;

-  troska o zachowanie naturalnych ekosystemów chronionych prawem krajowym
  i międzynarodowym stanowiących dziedzictwo przyszłych pokoleń.

Wizyt 75475